Дир. Андрій Алиськевич

Дир. Андрій Алиськевич

Андрій Алиськевич, заступник Начальника Скавтів Закарпаття, нар. дня 17 грудня 1870 р. у Залакві в Галичині, в сім’ї священика. Гімназію покінчив у Золочеві, університет у Відні та Львові. Професорував у Львові, Бродах, Перемишлі і Дрогобичі.

По війні опинився на Закарпатті, де від 1920 р. був директором гімназії в Берегові, а відтак, від 1922 р., в Ужгороді. У Берегові він зорганізував нову українську гімназію, а в Ужгороді спричинився до небувалого її розквіту.

У пласті зачав працювати вже в Берегові від самих початків пластового руху на Закарпатті 1921 р. і продовжував свою працю при Пласті аж до свого відходу на пенсію. За довгі роки був членом Головної Управи Скавтів Підк. Руси, як заступник Головного Начальника, а рівночасно був головою Краєвої Пластової Старшини, тоб-то проводу закарпатського українського Пласту. Він цікавився пластовим рухом, відвідував пл. табори, старався про піднесення пластової преси.

Його надзвичайна працьовитість служила прикладом для укр. пластунів. В його особі закарпатський Пласт мав гідного репрезентанта і оборонця перед Центральною Управою Скавтів Чехословаччини. 1925 р. за заслуги для пластового руху на Закарпатті нагороджено його срібним пластовим хрестом, а 1927 р. надано йому почесний титул «Добродія Пласту» з правом ношення срібних відзнак.

Тут треба згадати про його велику опіку середньо-шкільної молоді. Для хворих і бідних учнів зорганізував вакаційну оселю, постарався про заснування інтернату для бідних хлопців, як теж започаткував дешеву кухню. Працював по різних наукових і урядових товариствах: Педагогічне Т-во, Шкільна Поміч тощо і був членом Комісії для Реформи Середніх Шкіл. Вже на пенсії зорганізував для ОО. Василіян українську класичну гімназію в Ужгороді і стався її першим директором, прагнучи забезпечити бу-дучність правдиво української гімназі, утримуваної народніми датками. В осени 1938 р., коли мадяри зайняли Ужгород, він переніс гімназію до Вел. Бичкова і там далі трудився над вихованням молоді.

Коли в березні 1939 р. мадяри силою зайняли Карпатську Україну, дир. А. Алиськевич переїхав на Моравію і помер у Брні, дня 25 березня 1949 р.

Матеріал взято з книги С. Пап-Пугач “Пластовий Альманах”

Leave a Reply